3D-MAX / AOUTO CAD

ه طور خلاصه در این دوره که با رویکرد معماری برگزار می شود تمرکز بر روی ساختن مدلهای سه بعدی ساختمان، اختصاص متریال های مورد نظر به اجسام، استفاده از منابع نوری مختلف جهت نورپردازی صحنه، به کارگیری دوربین ها و ذخیره نقاط دید (VIEW)، ایجاد تصاویر پرداخت شده (RENDER) توسط موتور های رندر گیری V-RAY و در نهایت ایجاد تصاویر سه بعدی از فضای داخلی ساختمان، نمای بیرونی، طراحی سایت و Design های مختلف می باشد.

وضعیت: 
درحال شروع