معرفی آموزشگاه

آموزشگاه علم هشتم در سال ۱۴۰۰ با ایجاد بستر مناسب جهت تحقق اهداف و ارتقاء سطح دانش و مهارت آموزی علاقه مندان و تبدیل آنها به نیروی متخصص مورد نیاز بازار کار در رشته های عمران و معماری و اینترنت اشیا ء.. آغاز به فعالیت نموده و در این راستا علاوه بر آموزش و انتقال دانش فنی و حرفه ای در جهت ایجاد اشتغال و مهارتهای کسب و کار و کارآفرینی گامی موثر   بردارد .
آموزشگاه علم هشتم در طی دوره ی فعالیت خود همواره برگزاری دوره های کیفی مطابق استانداردهای روز  دنیا  را به عنوان سیاست اصلی پیشرفت خود قرار داده است که در آموزش‌های کاربردی با هدف ارائه آموزش‌های مناسب با نیازهای روز بازار کار با بیان ساده به علاقه‌مندان داشته باشد .
البته لازم به ذکر است که آموزش های نوین و مجازی  در شرایط پیش آمده  الگوی ذهنی را تغییر و قابل فهم تر می کند که یکی از مزیت های  اصلی  استراتژی های نوین آموزشی  در  جهت بهبود  مستمر و  ناب سازی آموزش های نوین  براساس  حذف زاوئد در بررسی مشکلات بوده و شناسایی ریسک های سیستم آموزشی موجود  در جامعه و توانمندی نیروی جوان  تحصیل کرده را در جهت راهکار های نوین ارتقا می بخشد .
 همچنین این آموزشگاه همواره كوشیده است که علاقه مندانی که در دوره های آموزشی علم هشتم شرکت کرده اند از مزایایی  همچون  کلاس های آنلاین ، آزمون آزمایشی  ، رفع اشکال های دوره ای  ، پاسخوگویی به سوالات و  ارتباط با اساتید مربوطه ، مشاوره های تخصصی  ، دسترسی به مجتوا های آموزشی جهت یادگیری بیشتر ... برخوردار شوند که بر این اساس فعالیت های آموزشی خود اقدا م به پیاده سازی نسل جدید آموزشهای اثر بخش  و  موثر را در پیش گرفته است .  
آموزشگاه علم هشتم  با در نظرگر فتن  راهکار های موثر  پس از دوره آموزشی نیز همراه علاقه مندان بوده  و پشتیبانی‌های لازم را از  این عزیزان داشته باشد البته این  موضوع سبب می شود که تمامی علاقه‌مندان و فارغ التحصیل شده از آموزشگاه علم هشتم با اعتماد به نفس بالا و خیالی آسوده در بازار کار فعالیت نمایند  و آینده ای روشن  با ایده های نو  و کار آمد که   بر پایه دانش روز دنیا و نیز  با کیفیت هرچه بیشتراین رسالت ارزشمند را  به انجام رساند و  همیشه  همراه  و  پشتیبان شما خواهد بود .