دوره مهارت هفت گانه (ICDL )

به طور خلاصه در این دوره که با رویکرد  مهارت های هفت گانه  برگزار می شود تمرکز بر روی  ششناسایی مفاهیم مقدماتی تا شناسایی نرم افزار های مورد نیاز را مورد برسی قرار می دهد .

وضعیت: 
درحال شروع