همایش تخصصی مالی و حسابداری

تصویر admin

همایش تخصصی مالی و حسابداری با محوریت   تجزیه و تحلیل صورت های مالی  و تنظيم برنامه توسعه شخصى توسط جناب آقای محسن مجیدی  از اساتید برجسته ومطرح حوزه مدیریت منابع انسانی مورخ شانزدهم تير ماه در کافه کارآفرینی  برگزار گرديد..

در اين كارگاه يك روزه ، ايشان تلاش كردند ضمن بررسى  ضرورت و جايگاه برنامه ريزى تجزیه و تحلیل صورت مالی  و مراحل تشریح صورت های مالی و  تنظيم اين امر مهم ، با فراگيران از طريق انجام تمرين هاى مختلف ، برنامه هاى فردى  آن ها را تنظيم كنند .