همایش تخصصی معماری

تصویر admin

مجتمع آموزشی علم هشتم  در راستای مسئولیت های اجتماعی خود و حمایت از جوانان مستعد کشور و ایجاد شناسایی موقعیت شغلی  اقدام به اجرای طرح  همایش تخصصی  و  کاربردی  ویژه رشته معماری را بصورت رایگان نموده که این دوره هر ماهه با ظرفیت 30نفر بصورت ترکیبی (آنلاین،حضوری)  که با محوریت تکنیک های نوین طراحی و شناسایی نرم افزار های جدید در جهت افزایش کاربری نرافزار ها در حال برگزاری است .