AUTOCAD

نقشه کش ساختمان با Autocad
اتوکد (AutoCAD) نرم‌افزاری است که برای ترسیم نقشه‌های مهندسی ساختمان و صنعتی به کار می‌رود. کاربرانی که با نرم افزار اتوکد کار می کنند توانایی استفاده از محیط‌های دو و سه بعدی را برای نقشه کشی ساختمان دارند.نرم افزار اتوکد(نرم افزار نقشه کشی ساختمان) یکی از مهمترین و پرکاربردترین نرم افزارهای طراحی دو و سه بعدی و همچنین ترسیم فنی است. مهم ترین کاربرد نرم افزار اتوکد، رسم و تولید اشکال و مدلهای دو بعدی و  سه بعدی است.  طرح هایی دقیق، سریع، و با کیفیت بالا. ابزارهای این نرم افزار به طور معمول در تولید اشکالی مورد استفاده قرار می گیرند که دارای ماهیت هندسی می باشند.

طول دوره آموزش 322 ساعت

زمان آموزش نظری: 102 ساعت
زمان آموزش عملی : 200 ساعت

سر فصل دروس :

- اجرای نرم افزار Auto Cad و کار با محیط کلی آن
- ترسیم موضوعات با تعیین مختصات زوایا
- اجرا دستورات تغییر دید و کنترل صفحه نمایش
- مدیریت لایه بندی اجزای نقشه
- ترسیم انواع نقشه های ساختمانی با ابزارهای ترسیمی و کمک ترسیمی
- اعمال دستورات ویرایشی بر انواع نقشه های ساختمانی
- اجرای دستورات گزارش گیری از نقشه ها
- ایجاد و احضار بلوک ها
- افزودن متن به نقشه ها
- اندازه گیری نقشه ها
- خروجی گرفتن از نقشه ها

 

تاریخ شروع دوره: 
1400/5/1
هزینه: ریال0
مجموعه ساعات تدریس: 
322.00ساعت
وضعیت: 
در حال برنامه ریزی