اتوماسیون

اتوماسیون کار صنعتی
اتوماسیون کار صنعتی شغلی است از حوزه کنترل و ابزار دقیق که پروسه های صنعتی را با داشتن شایستگی هایی از قبیل برنامه نویسی و پیکربندی PLC و شبکه های صنعتی و کار با ابزار دقیق و مانتیتورینگ کنترل می کند. ضمنا این شغل با مشاغلی از قبیل تکنیسین ابزار دقیق، هیدرولیک و پنوماتیک و مکاترونیک در ارتباط می باشد.

 طول دوره آموزش : 511 ساعت

زمان آموزش نظری : 172 ساعت
زمان آموزش عملی: 339 ساعت

سرفصل دروس

- توانایی برنامه نویسی و پیکربندی سخت افزاری PLC با نرم افزار Simatic Manager
- توانایی برنامه نویسی و پیکربندی شبکه های صنعتی
- توانایی عیب یابی و رفع عیب در PLC
- توانایی کار با انواع سنسورهای آنالوگ و دیجیتال
- توانایی راه اندازی موتورهای خطی، استپرموتورها و سروو موتورها
- توانایی کار با انواع سیستم های کنترلی حلقه باز و حلقه بسته
- توانایی شمارش، کنترل موقعیت و کنترل حلقه بسته با ماژول های FM
- توانایی کنترل سرعت با درایوهای AC
- توانایی کنترل انواع محرک های هیدرولیکی و پنوماتیکی
- توانایی مونیتورینگ

 

تاریخ شروع دوره: 
1400/5/1
هزینه: ریال0
مجموعه ساعات تدریس: 
511.00ساعت
وضعیت: 
در حال برنامه ریزی